Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Ändrat datum för offentliggörande av delårsrapporten för januari-september 2016

09:00 / 18 August 2016 Elanders Press release

Med anledning av att Elanders konsoliderar LGI Logistics Group International GmbH för första gången i delårsrapporten för perioden januari-september 2016 har Elanders valt att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten till den 7 november 2016, i stället för den 20 oktober 2016 som tidigare aviserats.

För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 09.00 CET. 2016-08-18 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

HUG#2035864
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/