Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders AB: Elanders valberedning utsedd

Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 27 april 2018 är nu utsedd och har följande sammansättning: Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB ...

14:00 / 1 Nov Elanders Press release

Elanders AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Första halvåret Omsättningen ökade med 112 procent till 4 403 (2 077) Mkr.EBITA ökade till 214 (134) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 60 pr...

08:00 / 13 Jul Elanders Press release

Elanders AB: Rapport från årsstämman 2017

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2016bevilja styrelsens ledamöter och verkställa...

16:33 / 26 Apr Elanders Press release

Elanders AB : Delårsrapport januari - mars 2017

Första kvartalet Omsättningen ökade med 114 procent till 2 139 (998) Mkr.EBITA, dvs rörelseresultat justerat för avskrivningar på tillgångar identifi...

13:00 / 26 Apr Elanders Press release

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2016

Januari - december Omsättningen ökade med 48 procent och uppgick till 6 285 (4 236) Mkr, varav 2 procent var organisk tillväxt.Rörelseresultatet exkl...

13:00 / 25 Jan Elanders Press release