Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Elanders genomför kompletterande förvärv i Asien, men räknar dock med ett lägre resultat i tredje kvartalet

09:30 / 10 October 2017 Elanders Press release

Elanders har idag ingått avtal avseende förvärv av 80 % av aktierna i Hongkongbaserade bolaget Asiapack Limited. Förvärvet är ett komplement till Elanders existerande verksamhet i Asien, Mentor Media, och kommer tillföra nya kundsegment samtidigt som erbjudandet breddas. Förvävet av Asiapack Limited ("Asiapack") är ett led i Elanders strategi att skapa förutsättningar för en fortsatt stark organisk tillväxt inom Supply Chain Solutions. Asiapack har sitt kontor i Hongkong och har ett dotterföretag i Shenzhen, Kina. Bolagets kunder är internationella företag som gör stora inköp i Kina. Asiapack har specialiserat sig på värdeadderande tjänster, såsom till exempel konfigurering, konsolidering och paketering av produkter. Asiapack beräknas omsätta cirka 70 Mkr under helåret 2017 och har idag cirka 220 anställda. Elanders är sedan 2005 etablerade på den kinesiska marknaden och förvärvet innebär att Elanders nu ökar sin närvaro ytterligare. Efter förvärvet av Asiapack har Elanders närmare 1 000 anställda i Kina. Asiapack kommer att ingå i affärsområdet Supply Chain Solutions och beräknas bidra positivt till resultatet per aktie från och med 1 januari 2018 och förväntas även förbättra rörelsemarginalen något för affärsområdet. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 50 Mkr på skuldfri basis och förvärvet finansieras genom likvida medel och lån. Elanders har även option om att förvärva återstående aktier år 2020. Elanders vill också samtidigt informera om att rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 beräknas bli lägre än tredje kvartalet 2016. Resultatet har påverkats av ett antal faktorer:
  • Uppstartskostnaderna för vissa av de nya stora projekten har varit mer omfattande än beräknat. Sannolikt kommer detta även att få en negativ påverkan på fjärde kvartalets rörelseresultat och rörelsemarginal.
  • Den svenska verksamheten inom Print & Packaging Solutions har haft en negativ resultatutveckling och som tidigare aviserats skedde ett varsel i september när 50 personer varslades.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 beräknas preliminärt uppgå till 40 Mkr, jämfört med 100 Mkr motsvarande period 2016. Rörelseresultatet förväntas inkludera poster av engångskaraktär om 28 (3) Mkr, främst hänförliga till varslet i Sverige samt bytet av affärsområdeschef inom e-Commerce Solutions. Hela rapporten för perioden januari-september 2017 kommer att publiceras som planerat den 19 oktober klockan 13.00, följt av en telefonkonferens samma dag klockan 15.00. Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: +46 31 750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 09.30 CET. 2017-10-10 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/