Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari - juni 2017

08:00 / 13 July 2017 Elanders Press release

Första halvåret
 • Omsättningen ökade med 112 procent till 4 403 (2 077) Mkr.
 • EBITA ökade till 214 (134) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 60 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 182 (122) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 143 (111) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 107 (80) Mkr motsvarande 3,02 (2,85) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -113 (68) Mkr, varav -262 (0) Mkr utgjordes av ökat rörelsekapital i form av kundfordringar, på grund av lösen av en factoringskuld under första kvartalet. Rensat för denna engångseffekt och köpeskillingar för förvärv var det operativa kassaflödet 149 (101) Mkr.
 • Resultat- och omsättningsökningarna är huvudsakligen hänförliga till förvärvet av LGI, som konsolideras in i Elanderskoncernen sedan slutet av juli 2016.
Andra kvartalet
 • Omsättningen uppgick till 2 264 (1 079) Mkr, vilket var en ökning med 110 procent.
 • EBITA ökade till 108 (72) Mkr, vilket var en resultatförbättring med 50 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 93 (66) Mkr.
 • Resultat före skatt ökade till 73 (61) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 54 (45) Mkr motsvarande 1,52 (1,59) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 47 (64) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08.00 CET.
2017-07-13 Elanders Pressmeddelande Q2 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/