Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions

15:00 / 18 August 2017 Elanders Press release

Martin Lux, ansvarig för affärsområdet e-Commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders, går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet. "Martin Lux och vi är inte överens avseende den framtida strategin för affärsområdet e-Commerce Solutions", kommenterar Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 15.00 CET. 2017-08-18 Elanders pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/