Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2018

Januari - september
Omsättningen ökade med 16 procent till 7 852 (6 758) Mkr, varav 10 procentenheter var organisk tillväxt.
EBIT...

13:00 / 19 Oct Elanders Press release

Elanders AB: Elanders flyttar huvudkontoret

Då den svenska verksamheten flyttar till andra lokaler i Borås och Mölnlycke under andra halvåret 2018 kommer Elanders även att flytta sitt huvudk...

09:30 / 14 Jun Elanders Press release

Elanders AB: Rapport från årsstämman 2018

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2017bevilja styrelsens ledamöter och verkställa...

14:44 / 27 Apr Elanders Press release

Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2018

Första kvartalet Omsättningen ökade till 2 422 (2 139) Mkr, vilket var en ökning med 13 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta v...

12:00 / 27 Apr Elanders Press release

Elanders Årsredovisning 2017

Elanders_AR_2017-SE-web
--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clie...

09:00 / 23 Mar Elanders Press release

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2017

Januari - december Omsättningen ökade med 49 procent till 9 342 (6 285) Mkr. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den ...

13:00 / 25 Jan Elanders Press release