Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2017

13:00 / 25 January 2018 Elanders Press release

Januari - december
 • Omsättningen ökade med 49 procent till 9 342 (6 285) Mkr. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 6 procent.
 • EBITA exklusive engångsposter uppgick till 399 (422) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick EBITA till 371 (384) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 336 (382) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 308 (344) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter uppgick till 258 (342) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick resultat före skatt till 230 (300) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 165 (217) Mkr motsvarande 4,65 (7,35) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till -48 (368) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick operativa kassaflödet till -115 (-1 428) Mkr, varav -262 (0) Mkr utgjordes av ökat rörelsekapital i form av kundfordringar, på grund av lösen av en factoringskuld under första kvartalet.
 • Omsättningsökningen är huvudsakligen hänförlig till förvärvet av LGI, som konsolideras in i Elanderskoncernen sedan slutet av juli 2016.
 • I rörelseresultatet ingår engångsposter om -28 (-38) Mkr främst hänförliga till uppsägningskostnader.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,60 (2,60) kronor per aktie för 2017.
Fjärde kvartalet
 • Omsättningen ökade till 2 584 (2 330) Mkr, vilket var en ökning med 11 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 12 procent.
 • Exklusive engångsposter uppgick EBITA till 103 (169) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick EBITA till 103 (139) Mkr.
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 86 (153) Mkr. Inklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 86 (123) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter uppgick till 68 (133) Mkr och inklusive engångsposter till 68 (103).
 • Nettoresultatet uppgick till 45 (79) Mkr motsvarande 1,24 (2,37) kronor per aktie.
 • Exklusive köpeskilling för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till 49 (65) Mkr och inklusive företagsförvärv uppgick det till 5 (69) Mkr.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 13.00 CET. 2018-01-25 Elanders Pressmeddelande Q4 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/