Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders finansierar sin tillväxt genom att använda sig av factoring med Nordea som partner

15:20 / 21 December 2018 Elanders Press release

Under mer än ett år har Elanders vuxit organiskt med närmare tio procent. Elanders har tittat på olika alternativ för att finansiera tillväxten och ökningen av rörelsekapitalet. Kundbasen består av många finansiellt starka och samtidigt stora internationella företag.

Elanders kommer tillsammans med Nordea, en av koncernens huvudbanker, att införa factoring utan regressrätt i delar av verksamheten i Tyskland. Ett avtal signerades den 21 december 2018. 

När denna factoring  införs, vilket sannolikt blir under fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019, kommer det att ge en effekt på koncernens finansiella nyckeltal. Den totala faciliteten uppgår till 50 MEUR, som sannolikt kommer att utnyttjas med minst 70 %, dvs 35 MEUR. I takt med att denna facilitet tas i bruk kommer det att få en positiv engångseffekt på kassaflödet från den löpande verksamheten med motsvarande belopp. Det kommer också att reducera kundfordringarna och nettoskulden samt därmed förbättra kvoten nettoskuld / EBITDA.

”Vi är väldigt tacksamma för det erbjudande som vi har fått från Nordea och som vi också har accepterat. Det ger oss en möjlighet att lättare hantera våra svängningar i rörelsekapitalet och minskar vår kapitalbindning. Det är dessutom med finansiella villkor som ligger i nivå med eller är bättre än den övriga finansieringen.” säger Andréas Wikner, ekonomidirektör på Elanders AB.


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50


Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 15.20 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/