Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Elanders publicerar årsredovisningen för 2017

09:00 / 23 March 2018 Elanders Press release

Idag, fredagen den 23 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 09.00 CET.
2018-03-23 Elanders publicerar årsredovisningen för 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/