Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2018

12:00 / 27 April 2018 Elanders Press release

Första kvartalet
  • Omsättningen ökade till 2 422 (2 139) Mkr, vilket var en ökning med 13 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 12 procent.
  • EBITA uppgick till 83 (105) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 68 (90) Mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 46 (69) Mkr.
  • Nettoresultatet uppgick till 34 (53) Mkr motsvarande 0,95 (1,49) kronor per aktie.
  • Operativa kassaflödet uppgick till -34 (-161) Mkr.
  • Som meddelades i ett pressmeddelande tidigare i april 2018 har ett sjuttiotal tjänster varslats inom affärsområdet Print & Packaging Solutions i samband med att beslut fattats om att den sista offsetverksamheten i Sverige ska avvecklas. Varslet beräknas inte medföra några väsentliga kostnader.
Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com. Frågor kring denna rapport kan ställas till: Magnus Nilsson Vd och koncernchef Tel. 031 - 750 07 50 Andréas Wikner Ekonomidirektör Tel. 031 - 750 07 50 Elanders AB (publ) (org.nr. 556008-1621) Box 137, 435 23 Mölnlycke Tel. 031 - 750 00 00 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.
2018-04-27 Elanders Pressmeddelande Q1 2018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/