Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elanders makes changes in Group Management

Peter Sommer has chosen today to step down from his position as head of business area Print & Packaging Solutions. This position will instead be f...

10:00 / 29 Nov Elanders Press release

Delårsrapport januari – september 2019

Januari - september
Omsättningen ökade med sex procent till 8 350 (7 852) Mkr, varav två procentenheter var organisk tillväxt....

13:00 / 21 Oct Elanders Press release

Delårsrapport januari - juni 2019

Första halvåret
Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt.
...

08:00 / 16 Jul Elanders Press release

Rapport från årsstämman 2019

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:
fastställa årsredovisningen för 2018
bevilja styrelsens ledamö...

16:31 / 29 Apr Elanders Press release

Delårsrapport januari - mars 2019

Första kvartalet
Omsättningen ökade med 16 procent till 2 806 (2 422) Mkr, varav 9 procentenheter var organisk tillväxt.
...

11:00 / 29 Apr Elanders Press release

Kallelse till Elanders årsstämma 2019

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.
...

11:00 / 27 Mar Elanders Press release

Bokslutskommuniké 2018

Januari - december
Omsättningen ökade med 15 procent till 10 742 (9 342) Mkr, varav nio procentenheter var organisk tillväxt....

08:00 / 29 Jan Elanders Press release

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Elanders kommer att utöka koncernledningen med Bernd Schwenger från LGI. Bernd Schwenger kommer att ta över som ansvarig för LGI-koncernen senare ...

13:00 / 15 Jan Elanders Press release