Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Delårsrapport januari – september 2019

13:00 / 21 October 2019 Elanders Press release

Januari - september

  • Omsättningen ökade med sex procent till 8 350 (7 852) Mkr, varav två procentenheter var organisk tillväxt.
  • EBITA ökade till 424 (353) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,1 (4,5) procent. Exklusive effekter från införandet av IFRS 16 ökade EBITA till 398 (353) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,8 (4,5) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 275 (234) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 298 (234) Mkr, vilket var en förbättring med 27 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 197 (150) Mkr motsvarande 5,45 (4,17) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 214 (150) Mkr, motsvarande 5,95 (4,17) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 1 080 (144) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade operativa kassaflödet till 556 (144) Mkr.

Tredje kvartalet

  • Omsättningen ökade med 8 Mkr till 2 825 (2 817) Mkr, men minskade organiskt med tre procent.
  • EBITA ökade till 169 (154) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 6,0 (5,5) procent. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade EBITA till 161 (154) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,7 (5,5) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 118 (114) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 127 (114) Mkr, vilket var en förbättring om 11 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 88 (75) Mkr motsvarande 2,43 (2,07) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 94 (75) Mkr, motsvarande 2,61 (2,07) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 439 (52) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 uppgick operativa kassaflödet till 260 (52) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 13.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/