Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders genomför kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten

08:00 / 15 November 2019 Elanders Press release

Som ett led det kontinuerliga arbetet med att förbättra lönsamheten i koncernen kommer Elanders att inleda ett kostnads- och effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet. Detta kommer främst att beröra den tyska verksamheten inom Elanders underkoncern LGI, som utgör en del av affärsområdet Supply Chain Solutions. Programmet, som initierats av LGI:s nya koncernchef Bernd Schwenger, är en naturlig fortsättning på den omorganisation av LGI som han inledde under tredje kvartalet. Effektiviseringsprogrammet fokuserar på att sänka de fasta kostnaderna och öka den interna effektiviteten. Detta sker bland annat genom åtgärder som reducerar indirekta kostnader, såsom till exempel kostnader för administration och andra stödfunktioner. Antalet ledande befattningshavare kommer samtidigt att minskas för att skapa kortare beslutsvägar, vilket både kommer att öka effektiviteten samt sänka de fasta kostnaderna.

”Vi har under 2019 lyckats höja marginalerna i flertalet av våra bolag och genom att vidta dessa åtgärder skapar vi en plattform som ytterligare ökar vår konkurrenskraft och möjliggör en fortsatt positiv marginalutveckling”, säger Magnus Nilsson, koncernchef för Elanders.

I samband med att programmet initieras under fjärde kvartalet kommer engångskostnader om cirka 60 Mkr att belasta resultatet. Programmet beräknas ge årliga besparingar med motsvarande belopp med start från och med år 2020.


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50


Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/