Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders gör förändringar i koncernledningen

10:00 / 29 November 2019 Elanders Press release

Peter Sommer har idag valt att kliva ned från sin position som ansvarig för affärsområdet Print & Packaging Solutions. Denna position kommer istället att tas över av Sven Burkhard, som idag är verkställande direktör för Schmid Druck-Medien GmbH, ett bolag inom Elanderskoncernen. Peter Sommer kommer under år 2020 att agera som rådgivare till ledande befattningshavare inom koncernen.

Sven Burkhard är 34 år och bor i Tyskland. Han har varit verksam inom koncernen sedan 2017 och har tidigare bland annat arbetat för det tyska företaget Flyeralarm.

Efter förändringen ovan består Elanders koncernledning av följande personer:

  • Magnus Nilsson, vd och koncernchef
  • Andréas Wikner, ekonomidirektör
  • Bernd Schwenger, ansvarig för Supply Chain Solutions (LGI)
  • Eckhard Busch, representant för Supply Chain Solutions (LGI)
  • Kok Khoon Lim, ansvarig för Supply Chain Solutions (Mentor Media)
  • Sven Burkhard, ansvarig för Print & Packaging Solutions
  • Kevin Rogers, ansvarig för Global Sales


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/