Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Elanders

Elanders publicerar årsredovisningen för 2018

09:00 / 27 March 2019 Elanders Press release

Idag, onsdagen den 27 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 09.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/