Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Delårsrapport januari - juni 2019

08:00 / 16 July 2019 Elanders Press release

Första halvåret

  • Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt.
  • EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive effekter från införandet av IFRS 16 ökade EBITA till 237 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,3 (4,0) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 156 (120) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 172 (120) Mkr, vilket var en förbättring med 43 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 109 (76) Mkr motsvarande 3,02 (2,10) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 120 (76) Mkr, motsvarande 3,34 (2,10) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 641 (92) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade operativa kassaflödet till 297 (92) Mkr.

Andra kvartalet

  • Omsättningen ökade med fyra procent till 2 719 (2 613) Mkr. Den organiska tillväxten var strax över noll procent.
  • EBITA ökade till 132 (116) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,8 (4,4) procent. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade EBITA till 122 (116) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,5 (4,4) procent.
  • Resultat före skatt ökade till 84 (74) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade resultatet före skatt till 91 (74) Mkr, vilket var en förbättring om 22 procent.
  • Nettoresultatet ökade till 59 (42) Mkr motsvarande 1,62 (1,15) kronor per aktie. Exklusive effekter från IFRS 16 ökade nettoresultatet till 64 (42) Mkr, motsvarande 1,77 (1,15) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 251 (127) Mkr. Exklusive effekter från IFRS 16 uppgick operativa kassaflödet till 77 (127) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/