Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders gör ytterligare satsningar inom Life Cycle Services och genomför förvärv

12:00 / 19 October 2020 Elanders Press release

Elanders har idag skrivit avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Azalea Global IT AB (”Azalea”). Azalea omsätter cirka 30 Mkr på årsbasis, har god lönsamhet och är specialiserade inom Value Recovery Services. De hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder. Förvärvet av Azalea utgör ett led i Elanders satsningar inom hållbara tjänster som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

Value Recovery Services utgör en viktig del av Elanders tjänsteområde Life Cycle Services och är en tjänst där Elanders hjälper sina kunder att ta hand om IT-utrustning som ska utrangeras. Det kan bland annat röra sig om mobiltelefoner, datorer, nätverksutrustning, servrar, skärmar och skrivare. Eftersom större delen av dessa produkters miljöpåverkan kommer från tillverkningsprocessen är målsättningen att förlänga livslängden så långt som möjligt. I de fall produkten har nått slutet på sin livslängd återvinns den på det miljömässigt mest lämpliga sättet. Elanders säkerställer även att all känslig data raderas på utrustningen för att förhindra att företagshemligheter eller persondata hamnar i fel händer. Idag används många enheter enbart tre till fyra år innan de går till återvinning. Om de istället restaureras och används i ytterligare tre till fyra år kan stora miljövinster skapas.

Elanders har under flera år varit aktiva inom Value Recovery Services på den europeiska och asiatiska marknaden. Genom förvärvet av det svenska bolaget Azalea Global IT AB (”Azalea”) får Elanders ett starkare fotfäste på den nordiska marknaden. Azalea är specialiserade inom Value Recovery Services och hanterar hela ledet från att köpa in begagnad IT-utrustning, restaurera och återställa den till att sedan sälja den vidare till ett nätverk av kunder. Många av dessa kunder vill minska sin miljöpåverkan genom att köpa begagnad IT-utrustning.

”Att utveckla tjänster och lösningar för en cirkulär ekonomi utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Förvärvet av Azalea är en viktig komponent i detta arbete och kommer göra det möjligt för oss att påskynda utvecklingen av denna typ av tjänster. Målsättningen är att skapa en global plattform, där vi kan erbjuda våra kunder både lokala och globala lösningar. För att kunna erbjuda detta behövs ett globalt nätverk av sajter och globala logistiklösningar som kan säkerställa både en säker transport av IT-utrustningen och möjligheten att återställa IT-utrustningen lokalt i respektive land. Detta är något som vi har och som utgör en av våra styrkor. Vi ser stora möjligheter att växa inom det här området och har en väldigt intressant kundbas som omfattar många av världens största företag och där vi ser stora införsäljningsmöjligheter”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

”Vi ser en större efterfrågan på våra tjänster nu än någonsin tidigare och med Elanders som ägare kan vi erbjuda våra kunder optimala lösningar för globala IT-återtag. Många företag och andra organisationer återvinner idag fullt fungerande IT-utrustning, vilket leder till en onödig belastning på vår miljö. Att återanvända istället för att återvinna innebär stora miljövinster. Våra kunder blir dessutom ofta förvånade över vilket högt andrahandsvärde viss begagnad IT-utrustning faktiskt betingar. Vi ser stora möjligheter att accelerera vår tillväxt inom Norden och även globalt tillsammans med Elanders.", säger Henrik Cohn, vd för Azalea.
Förvärvet av 70 procent av aktierna i Azalea kommer att slutföras under fjärde kvartalet. Förvärvet beräknas inte få någon väsentlig påverkan på vare sig resultat per aktie eller kassaflöde under perioden. Elanders har en option som kan utnyttjas under år 2024 att förvärva resterande aktier i bolaget.


För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50


Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 12.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/