Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elanders AB

13:33 / 26 October 2020 Elanders Press release

Flaggningsmeddelande i Elanders AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556008-1621 Elanders AB
Instrument SE0000119299 Ordinary shares
Innehavare Carnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 615 875
Antal rösträtter 2 615 875
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2020-10-23
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 365 875
 - direkt innehavda rösträtter 2 365 875
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 6,69125 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,57695 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,57695 % 2 365 875
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,57695 % 2 365 875
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 365 875
 - andel av rösträtter 4,57695 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/