Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders publicerar årsredovisningen för 2019

13:00 / 20 March 2020 Elanders Press release

Idag, fredagen den 20 mars 2020, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 13.00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/