Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Bokslutskommuniké 2020

07:30 / 29 January 2021 Elanders Press release

Helåret 2020

 • Omsättningen uppgick till 11 050 (11 254) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA ökade till 598 (563) Mkr, vilket var en förbättring med 6 procent. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 5,4 (5,0) procent.
 • Resultat före skatt ökade till 414 (216) Mkr, vilket var en förbättring med 92 procent.
 • Resultat efter skatt ökade till 292 (153) Mkr, motsvarande 8,12 (4,19) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 783 (1 454) Mkr, varav förvärv och försäljningar av verksamheter utgjorde -30 (-5) Mkr.
 • Starka kassaflöden och förbättrad lönsamhet de senaste kvartalen har bidragit till att kvoten för nettoskuld / EBITDA (rullande 12 månader) nu är nere under 2,0.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 (0) kronor per aktie för 2020.

Fjärde kvartalet 2020

 • Omsättningen uppgick till 2 886 (2 904) Mkr. Organiskt ökade omsättningen med 5,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA ökade till 256 (169) Mkr, vilket var en förbättring med 51 procent. Den justerade EBITA-marginalen ökade till 8,9 (5,8) procent.
 • Resultat före skatt ökade till 211 (-59) Mkr.
 • Resultat efter skatt ökade till 156 (-44) Mkr, motsvarande 4,33 (-1,26) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 693 (374) Mkr, varav förvärv och försäljningar av verksamheter utgjorde -30 (0) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 07.30 CET.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/