Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders förvärv av Bergen Logistics är nu slutfört

14:24 / 22 November 2021 Elanders Press release

Elanders tecknade i början av november 2021 ett avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i det amerikanska supply chain management-bolaget Bergen Shippers Corp. (”Bergen Logistics”). Bergen Logistics är en ledande aktör i USA inom kontraktslogistik för modekunder. Affären var villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor. Förvärvet är nu fullbordat och Bergen Logistics kommer att konsolideras av Elanders från och med november 2021.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/