Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders gör nytt förvärv och fortsätter att växa inom onlinetryck

14:15 / 6 July 2021 Elanders Press release

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG (”Schätzl”). Schätzl är ett snabbväxande bolag som de senaste tolv månaderna omsatt cirka 15 MEUR med god lönsamhet. Bolaget har valt att specialisera sig som en underleverantör inom segmentet onlinetryck med fokus på nischprodukter.

I linje med Elanders strategi att satsa och växa inom segmentet onlinetryck har Elanders tecknat avtal om att förvärva det tyska digitaltrycksföretaget Schätzl Druck & Medien GmbH & Co. KG. Onlinetryck är ett av få områden inom tryck som kan uppvisa en organisk tillväxt, Schätzl har specialiserat sig som en underleverantör inom onlinetryck och är en av de ledande aktörerna på den tyska marknaden. Exempel på produkter som de tillverkar är personunika och mottagaranpassade barnböcker, inbjudningskort, fotoprodukter samt även mindre upplagor av böcker och kataloger.

Elanders är redan idag en väletablerad underleverantör inom onlinetryck och har ett av de största digitaltryckerierna i Tyskland. Sven Burkhard, ansvarig för Print & Packaging Solutions inom Elanders säger följande:

”Jag är väldigt imponerad av det företag som Ulrich Schätzl byggt upp. Tillsammans med Schätzl kommer Elanders att bli en av de absolut ledande aktörerna i Europa inom onlinetryck. Inte bara som underleverantör utan även med våra egna varumärken. Vi erbjuder allt från fotoprodukter till konsumenter till marknads- och förpackningsmaterial till företagskunder. Elanders är redan nu en av de ledande digitaltrycksleverantörerna i Tyskland med vår enhet som vi idag har utanför Stuttgart. Där producerar vi allt från stora volymer med inkjetteknologi ner till enskilda exemplar med vanligt digitaltryck.”

Ulrich Schätzl, verkställande direktör och ägare till Schätzl, kommenterar det hela och säger:

”Jag är väldigt stolt över den tillväxtresa som vi har gjort de senaste åren och den förvandling som gjorts av företaget till ett renodlat digitaltryckeri. Nu kan vi erbjuda våra kunder en högautomatiserad tillverkningsprocess med upplagor av alla storlekar ända ner till enstaka exemplar. Tillsammans med Elanders kommer vi att kunna erbjuda ett väldigt konkurrenskraftigt koncept inom onlinetryck, både till existerande och nya kunder i Europa.”

Under den senaste tolvmånadersperioden omsatte Schätzl cirka 15 MEUR med god lönsamhet. Bolaget kommer att konsolideras i koncernen från och med juli 2021. Köpeskillingen uppgick till 8 MEUR på skuldfri basis och förväntas påverka kassaflödet negativt i tredje kvartalet 2021. Den tidigare ägaren har även möjlighet att erhålla en tilläggsköpeskilling under andra halvåret 2024 om bolaget fortsätter att utvecklas väldigt positivt de närmaste tre åren. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1 Mkr.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 14.15 CET.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/