Elanders AB: Elanders publicerar årsredovisningen för 2016

09:00 / 24 mars 2017 Elanders Pressmeddelande

Idag, fredagen den 24 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50 Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 09.00 CET. 2017-03-24 Elanders publicerar årsredovisningen för 2016

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.