Elanders AB: Elanders förvärvar Spreckley Limited i England

08:00 / 24 juli 2017 Elanders Pressmeddelande

Elanders har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska bolaget Spreckley Limited ("Spreckley"), som erbjuder förpackningar, marknadsmaterial och etiketter till den brittiska marknaden. Bolagets verksamhet bedrivs i Nottingham. Spreckley omsatte 2,3 MGBP för den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 mars 2017. Bolaget har cirka 20 anställda och kommer att konsolideras i affärsområdet Print & Packaging Solutions. Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Elanders resultat och finansiella ställning under innevarande år. Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2017 kl. 08.00 CET. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50 Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50 2017-07-24 Elanders förvärvar Spreckley Limited i England

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Elanders AB via Globenewswire

Thomson Reuters ONE

Denna information skickades av Thomson Reuters ONE http://www.thomsonreutersone.com/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.