Local consumer electronics and logistics

Electra Gruppen

Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.Hemelektronik och hushållsprodukter

Genom att Electra Gruppen exempelvis ansvarar för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas goda marknadskännedom och entreprenörskap.

Marknaden för hemelektronikprodukter karaktäriseras av en hård priskonkurrens och många aktörer förlorar stora belopp i jakten på marknadsandelar. Istället för att gå med i det pris- och marknadsföringskrig som råder har Electra Gruppen valt att fokusera på lönsam försäljning. Affärsmodellen med ett delat ansvar avseende möjligheter och risker har hittills visat sig vara ett framgångskoncept då de lokala entreprenörerna kan fortsätta att positionera sig med en gedigen kunskap och bra servicenivå som främsta konkurrensmedel.

Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image

Audio Video är en fackhandelskedja som grundades 1963 och är en av marknadens äldsta aktörer i Sverige. Bolaget har över 100 fysiska butiker men har även stortimentet tillgängligt online. Främst säljer Audio Video hemelektronikprodukter och mindre vitvaror. Butikerna har en spridd geografisk täckning och sträcker sig från Malmö i söder till Pajala i norr. Genom att dra nytta av de stödfunktioner som Electra Gruppen erbjuder kan handlaren fokusera på att ta hand om kunderna och erbjuda en god service före, under och efter köpet.

Digitalbutikerna är en av de ledande aktörerna inom Digital-TV på den svenska marknaden. På senare tid har kedjan även breddat sitt sortiment inom både data och foto för att stärka sitt helhetserbjudande. I likhet med Audio Video stödjer Electra Gruppen butikerna med inköp, logistik och marknadsföring vilket medför att Digitalbutikerna kan erbjuda attraktiva villkor och affärsmöjligheter för både handlare och kunder.

RingUp-kedjan bildades på initiativ av ett tjugotal återförsäljare för Ericsson på ett gemensamt möte i Jönköping 1989. Idag är RingUp en ledande telekomkedja som säljer operatörstjänster, mobila tjänster, mobila produkter samt egna IT-tjänster till framför allt företag. Detta kompletteras kontinuerligt med fler områden så att bolaget hela tiden ligger i framkant med sitt erbjudande och kan positionera sig som en helhetsleverantör inom kommunikation. Utöver detta tillhandahåller RingUp även installation, utbildning, service och support för telekomprodukter.

Fotokonceptet The Image lanserades under slutet av 2014 och är Sveriges största fotokedja. Samtliga butiker drivs av lokala entreprenörer och är i vissa fall fristående men det är även vanligt att The Image är en egen avdelning i en av bolagets Audio Video-butiker (shop-in-shop). De flesta stora leverantörerna inom kamera och bild är representerade. Exempelvis Canon, Nikon, Sony och Panasonic.

Säljstödjande logistik

Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen även med säljstödjande logistik. Det innebär att bolaget erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshop och butiksdatasystem. Till skillnad från traditionella leverantörer av tredjepartslogistik levereras integrerade logistik- och IT-lösningar till kunder med krav på avancerat IT-stöd och stora volymer. Tjänsterna kan erbjudas var för sig eller tillsammans, både till butikskedjor, webbaktörer och övriga kunder. Därutöver har Electra Gruppen ett egenutvecklat butiksdatasystem, SMART, som används inom de egna kedjekoncepten men som även levereras till externa kunder. SMART är ett komplett affärssystem som automatiserar administrativa processer såsom beställning, inleverans, fakturering, försäljning etc. Systemet är språk-, lands och valutaanpassat. De handlare som använder SMART har även möjlighet att utnyttja Electra Gruppens redovisningstjänst och få hjälp med löpande redovisning, bokslut samt årsredovisning.

Finansiella mål

Electras finansiella mål är att: uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 10% den kommande femårsperioden, nå en rörelsemarginal om lägst 3% samt ha en soliditet överstigande 25%.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.