Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

14:34 / 25 April 2002 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 ·Nettoomsättningen uppgick till 329 mkr (404). ·Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,2 mkr (0,4). ·Jämfört med fjärde kvartalet 2001 förbättrades resultatet med 11,6 mkr. ·Rörelseresultatet uppgick till 7,1 mkr (6,7). ·Affärsområdet Elektronik redovisar positivt resultat. · Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. Ekonomisk information 2002 Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den15 augusti 2002. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 24 oktober 2002. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 78 60 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF