Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Presskommuniké

13:44 / 26 April 2002 Elos Medtech Press release

PRESSKOMMUNIKÉ På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 25 april 2002 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för 2001. VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2001 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari - mars 2002. I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Lennart Edvinsson, Sture Öster, Richard Persson, Göran Brorsson och Lennart Mårtensson samt styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes Stig-Arne Blom som är verkställande direktör i IRO AB och styrelseledamot ibland annat Borås Wäfveri AB, Pulsen AB med flera. 2002-04-25 AB Westergyllen (publ) Westergyllens verksamhet omfattar en helägd industrirörelse organiserad i tre affärsområden Bygg/miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Samtliga tre affärsområden har sin bas i Väst-sverige. Westergyllens strategiska inriktning är att långsiktigt utveckla och stärka dessa affärs-områden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT01040/wkr0002.pdf

Show as PDF