Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Ve...

13:16 / 30 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 606 mkr (668). · Rörelseresultatet uppgick till -4,6 mkr (6,5). Resultatet ef...

13:02 / 14 Aug Elos Medtech Press release

Presskommuniké

PRESSKOMMUNIKÉ På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 6 maj 2003 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för 2002. V...

20:00 / 6 May Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 305 mkr (329). · Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr (7,1). Resultatet e...

14:12 / 6 May Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 1.251 mkr (1.388). · Rörelseresultatet uppgick till 2,3 mkr (-11,3). Resultatet efter finan...

14:04 / 17 Feb Elos Medtech Press release