Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

13:16 / 30 October 2003 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Sammanfattning juli-september 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 255 mkr (245). - Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (-1,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,1 mkr (-5,8). - Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,7), vilket motsvarar 0:40 kr (-1:67) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,4 mkr (13,3). - Ökad orderingång inom affärsområdet Elektronik. - God lönsamhet inom affärsområdet Verkstad/Teknik. Sammanfattning januari-september 2003 - Nettoomsättningen uppgick till 862 mkr (912). - Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -10,5 mkr (-9,7). - Resultatet efter skatt uppgick till -8,7 mkr (-8,3), vilket motsvarar -3:14 kr (-2:98) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 mkr (62,5). - Koncernens medicintekniska verksamhet bolagiseras vid årsskiftet. Ekonomisk information 2003 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 lämnas den 17 februari 2004. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, Claes Hansson, VD och koncernchef ekonomidirektör Telefon: Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF