Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 2002

14:04 / 17 February 2003 Elos Medtech Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 1.251 mkr (1.388). · Rörelseresultatet uppgick till 2,3 mkr (-11,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till -15,8 mkr (-35,5). · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt och uppgick till 96 mkr (52). Kassaflödet efter investeringar ökade till 57 mkr (24). · Nettolåneskulden minskade under året med 48 mkr. · Likviditeten fortsatt god. · Ingen utdelning föreslås. Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Ekonomisk information 2003 Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 6 maj 2003. Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den14 augusti 2003. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 30 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson,ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se E-post:claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF