Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

13:02 / 14 August 2003 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 606 mkr (668). · Rörelseresultatet uppgick till -4,6 mkr (6,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till -12,6 mkr (-3,9). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,5 mkr (46,1). · Likviditeten fortsatt god. Nettolåneskulden minskade. · Låg beläggning men god orderingång under andra kvartalet inom Elektronik. · Ökad omsättning och positivt resultat inom Bygg/Miljö. · Ökad beläggning under andra kvartalet men fortsatt svagt resultat för Verkstad/Teknik. Westergyllen är en industrikoncern som är organiserad i tre affärsområden: Bygg/Miljö, Elektronik och Verkstad/Teknik. Ekonomisk information 2003 Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 30 oktober 2003. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/14/20030814BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/14/20030814BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF