Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 Ökad beläggning och
förbättrat resultat. Resultatet efter finansiella poster ökade till
30,7 mkr (-10,...

11:05 / 27 Oct Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde. Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,4 mkr (-12,6). ...

11:53 / 17 Aug Elos Medtech Press release

Westergyllen avyttrar dotterbolaget Ferrocon

Westergyllen avyttrar dotterbolaget Ferrocon Westergyllen har träffat avtal om att avyttra dotterbolaget Ferrocon AB till Peter Persson, Skövde. Till...

10:08 / 1 Jul Elos Medtech Press release

Bolagsstämma 2004-04-29

Pressrelease På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 29 april 2004 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för 2003. ...

19:29 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Förbättrat resultat och ökad orderingång. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 mkr (-6,1). · Netto...

12:47 / 29 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till bolagsstämma i AB Westergyllen

Kallelse till bolagsstämma i AB Westergyllen Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 april 20...

14:30 / 25 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det...

12:53 / 17 Feb Elos Medtech Press release