Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004

11:05 / 27 October 2004 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2004 Ökad beläggning och förbättrat resultat. Resultatet efter finansiella poster ökade till 30,7 mkr (-10,5). Sammanfattning januari-september 2004 · Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 1.066 mkr (862). · Rörelseresultatet förbättrades med ca 40 mkr och uppgick till 40,6 mkr (1,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 30,7 mkr (-10,5). · Resultatet efter skatt uppgick till 19,5 mkr (-8,7), vilket motsvarar 7:05 kr (-3:14) per aktie. · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 89,9 mkr (36,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71,1 mkr (19,0). Sammanfattning juli-september 2004 · Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 322 mkr (255). · Rörelseresultatet ökade till 13,5 mkr (5,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,3 mkr (2,1). · Resultatet efter skatt uppgick till 6,9 mkr (1,1), vilket motsvarar 2:47 kr (0:40) per aktie. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 mkr (8,4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,5 mkr (5,5). För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041027BIT20580/wkr0010.pdf Hela rapporten

Show as PDF