Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllen avyttrar rörelsen i Götene Specialinredningar

11:15 / 8 December 2004 Elos Medtech Press release

Westergyllen har sålt rörelsen i dotterbolaget Götene Specialinredningar till Tommy Johansson, Anders Gunneflo och Håkan Emanuelsson som samtliga idag är anställda i bolaget.

Götene Specialinredningar, som idag ingår i Westergyllens affärsområde Bygg/Miljö, tillverkar och marknadsför inredningssystem för offentliga miljöer och kontor. Apoteksinredningar är en stor produkt för bolaget. Under 2003 uppgick bolagets nettoomsättning till 19,4 mkr. Götene Specialinredningar har idag 15 anställda.

Köparna kommer att fortsätta att driva verksamheten i hyrda lokaler inom Westergyllens industriområde i Götene. Tillträde kommer att ske 2004-12-30.

Avyttringen av Götene Specialinredningars rörelse bedöms inte få någon väsentlig effekt på Westergyllens resultat.

- Anledningen till att vi säljer Götene Specialinredningar är vår inriktning mot att skapa en mer koncentrerad och fokuserad verksamhet inom våra affärsområden, säger Westergyllens ekonomidirektör Claes Hansson.

2004-12-08 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF