Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003

12:53 / 17 February 2004 Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning september-december 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 368 mkr (339). · Rörelseresultatet ökade till 8,1 mkr (-2,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 mkr (-6,1). · Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 mkr (-4,7), vilket motsvarar 0:64 kr (-1:72) per aktie. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,8 mkr (33,8). · Ökad orderingång inom affärsområdet Elektronik. Sammanfattning januari-december 2003 · Nettoomsättningen uppgick till 1.230 mkr (1.251). · Rörelseresultatet ökade till 9,2 mkr (2,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,3 mkr (-15,8). · Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 mkr (-13,0), vilket motsvarar -2:50 kr (-4:70) per aktie. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 mkr (96,3). · Koncernens medicintekniska verksamhet bolagiseras vid årsskiftet. Ekonomisk information 2004 Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 29 april 2004. Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 17 augusti 2004. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 27 oktober 2004. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00490/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00490/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF