Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bolagsstämma 2004-04-29

19:29 / 29 April 2004 Elos Medtech Press release

Pressrelease På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 29 april 2004 fastställdes styrelsens förslag att ingen utdelning skall utgå för 2003. VD Göran Brorsson informerade om utvecklingen 2003 samt redovisade den under dagen lämnade kvartalsrapporten gällande januari - mars 2004. I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Lennart Mårtensson, Richard Persson, Lars Spongberg och Sture Öster samt styrelsesuppleanten Bo Nilsson. Till ny styrelseledamot valdes tidigare styrelsesuppleanten Agneta Bengtsson Runmarker, Stockholm. 2004-04-29 AB Westergyllen (publ) För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511- 34 53 15 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se "www.westergyllen.se". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT01210/wkr0002.pdf

Show as PDF