Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004

12:47 / 29 April 2004 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2004 Förbättrat resultat och ökad orderingång. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 mkr (-6,1). · Nettoomsättningen uppgick till 319 mkr (305). · Rörelseresultatet ökade till 8,9 mkr (-1,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,3 mkr (-6,1). · Resultatet efter skatt uppgick till 3,1 mkr (-4,7), vilket motsvarar 1:12 kr (-1:72) per aktie. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,3 mkr (10,0). Kassaflödet efter investeringar var positivt och uppgick till 19,5 mkr (-0,5). · Väsentligt förbättrat marknadsläge inom affärsområdet Elektronik. · Ökad orderingång och beläggning inom koncernens medicintekniska verksamhet. Ekonomisk information 2004 Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 17 augusti 2004. Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 27 oktober 2004. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 15, Telefon: 0511 - 34 53 04, 0705 - 11 78 60 0708 - 35 09 68 E-post: E-post: goran.brorsson@westergyllen.se claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF