Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens dotterbolag Elos Medical investerar 9 MSEK för att klara en allt större efterfrågan på medicintekniska pro

09:00 / 4 June 2004 Elos Medtech Press release

Westergyllens dotterbolag Elos Medical investerar 9 MSEK för att klara en allt större efterfrågan på medicintekniska produkter Westergyllenkoncernen har under de senaste åren gjort stora investeringar i det medicin-tekniska dotterbolaget Elos Medical AB i Timmersdala. Bolaget är en ledande leverantör inom ortopedi- och dentalmarknaden. Tillväxten inom dessa marknader är mycket hög. I linje med Westergyllens strategi att expandera Elos Medical ytterligare och för att klara en ökad orderingång har beslut fattats om att investera ytterligare 9 MSEK i ökad produktions-kapacitet. Investeringarna kommer att genomföras under sommaren. - Framgångar på den internationella marknaden gör att vi måste öka vår produktions-kapacitet ytterligare. Vi är i dag leverantör till flera stora aktörer på världsmarknaden inom ortopedi- och dentalområdena. Med den ökade produktionskapaciteten får vi möjlighet att möta dessa kunders önskemål om ökade leveranser, säger Kjell-Erik Johansson, VD på Elos Medical AB. - Våra kunder tycker det är intressant med helhetskonceptet "Complete Performance", vilket innebär att vi hjälper våra kunder hela vägen från idé till färdig och förpackad produkt. Detta innebär att vi kan hjälpa våra kunder med konstruktion, framtagande av prototyper, CE-märkning, serieproduktion och förpackning i renrumsmiljö. Elos AB delades vid årsskiftet upp i två olika bolag, Elos Medical AB och Elos Precision AB. Uppdelningen, som är en följd av Westergyllens strategiska satsning på medicinteknik och övrig finmekanik, innebär att koncernen kan tillgodose olika kunders specifika krav på ett ännu bättre sätt. För ytterligare information se "www.elos.se". För ytterligare upplysningar kontakta: Kjell Erik Johansson, VD för Elos Medical på telefon 0511-440 601, Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511- 34 53 04, 0708-35 09 68. Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se "www.westergyllen.se". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/04/20040604BIT20060/wkr0009.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/04/20040604BIT20060/bild.html Bilder

Show as PDF