Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

11:53 / 17 August 2004 Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 Kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde. Resultatet efter finansiella poster ökade till 20,4 mkr (-12,6). Sammanfattning april-juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 425 mkr (301). - Resultatet förbättrades kraftigt under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 18,2 mkr (-2,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,1 mkr (-6,5). - Resultatet efter skatt uppgick till 9,5 mkr (-5,1), vilket motsvarar 3:46 kr (-1:82) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,8 mkr (18,5). - Ökad beläggning inom samtliga affärsområden. Sammanfattning januari-juni 2004 - Nettoomsättningen ökade med 23 procent och uppgick till 744 mkr (606). - Resultatet förbättrades med drygt 30 mkr jämfört med förra året. Rörelseresultatet ökade till 27,1 mkr (-4,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20,4 mkr (-12,6). - Resultatet efter skatt uppgick till 12,6 mkr (-9,8), vilket motsvarar 4:58 kr (-3:54) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93,1 mkr (28,5). - Samtliga affärsområden redovisar väsentligt förbättrade resultat. Ekonomisk information 2004 Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 27 oktober 2004. För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511 - 34 53 15, 0705 - 11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511 - 34 53 04, 0708 - 35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT21180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF