Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

Resultatet efter finansiella poster uppgick under det andra kvartalet till 8,7 mkr (16,2). Ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.Samman...

11:00 / 17 Aug Elos Medtech Press release

Westergyllens bolagsstämma 2005

På ordinarie bolagsstämma i AB Westergyllen den 3 maj 2005 fastställdes styrelsens förslag att utdelning för verksamhetsåret 2004 ska utgå med 2:50 kr...

19:00 / 3 May Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005

• Nettoomsättningen uppgick till 310 mkr (319).
• Rörelseresultatet minskade till 2,8 mkr (9,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 ...

11:22 / 3 May Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

Resultatet efter finansiella poster ökade till 42,7 mkr (-5,3). Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 kr (0,0) per aktie.Sammanfattning jan...

12:06 / 22 Feb Elos Medtech Press release