Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

11:46 / 26 October 2005 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster uppgick under det tredje kvartalet till 9,4 mkr (11,3). • Sammanfattning januari-september 2005
 • Nettoomsättningen uppgick till 942 mkr (1.066).
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,3 mkr (43,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,4 mkr (33,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,4 mkr (22,6), vilket motsvarar 2:24 kr (4:08) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,3 mkr (90,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1,8 mkr (71,2).
 • Goda marknadsförutsättningar och ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.
 • Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar inom Elektronik.
 • Sammanfattning juli-september 2005
 • Nettoomsättningen uppgick till 266 mkr (322).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,6 mkr (14,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,4 mkr (11,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 mkr (7,9), vilket motsvarar 1:11 kr (1:41) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,1 mkr (-3,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 16,0 mkr (-8,3).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@westergyllen.se Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68 E-post: claes.hansson@westergyllen.se

Show as PDF