Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Flaggningsmeddelande gällande innehav i AB Westergyllen

11:09 / 4 December 2005 Elos Medtech Press release

Rune Bigsten har stämplat om 50.000 A-aktier i AB Westergyllen till lika många B-aktier.

Rune Bigsten innehar efter omstämplingen 50.000 B-aktier som representerar 1,8 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av röstetalet i bolaget.

Harald Ulfenborg innehar, inklusive innehav i familjen, 130.440 A-aktier och 79.790 B-aktier i AB Westergyllen. Efter omstämplingen av A-aktier enligt ovan representerar dessa aktier sammanlagt 7,6 procent av aktiekapitalet och 15,3 procent av röstetalet i bolaget.

Bo Nilsson innehar, inklusive innehav i familjen, 130.440 A-aktier och 77.440 B-aktier i AB Westergyllen. Efter omstämplingen av A-aktier enligt ovan representerar dessa aktier sammanlagt 7,5 procent av aktiekapitalet och 15,3 procent av röstetalet i bolaget.

Götene 2005-04-12

Rune Bigsten Harald Ulfenborg Bo Nilsson

Show as PDF