Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2004

12:06 / 22 February 2005 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster ökade till 42,7 mkr (-5,3). Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2:50 kr (0,0) per aktie.

Sammanfattning januari-december 2004 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 1.467 mkr (1.230). • Rörelseresultatet ökade till 54,9 mkr (9,2). Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 48 mkr och uppgick till 42,7 mkr (-5,3). • Resultatet efter skatt uppgick till 26,9 mkr (-6,9), vilket motsvarar 9:73 kr (-2:50) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 119,4 mkr (57,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 95,9 mkr (32,9). • Styrelsen förslår att utdelning lämnas med 2:50 kr (0,0) per aktie.

Sammanfattning oktober-december 2004 • Nettoomsättningen uppgick till 402 mkr (368). • Rörelseresultatet ökade till 14,3 mkr (8,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,0 mkr (5,2). • Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 mkr (1,8), vilket motsvarar 2:68 kr (0:64) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,5 mkr (21,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 24,8 mkr (13,9).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF