Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Nytt datum för ordinarie bolagsstämma och delårsrapport för första kvartalet 2005

11:13 / 3 March 2005 Elos Medtech Press release

AB Westergyllen kommer att hålla ordinarie bolagsstämma 2005 och lämna delårsrapport för första kvartalet 2005 tisdagen den 3 maj 2005, istället för som tidigare meddelats den 26 april 2005.

Götene 2005-03-02

AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD på telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60 eller Claes Hansson, ekonomidirektör på telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF