Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens dotterbolag Elektromekan anpassar strukturen och personalstyrkan för att säkerställa den långsiktiga konkurrenskraften

15:30 / 27 April 2005 Elos Medtech Press release

Marknaden för kontraktstillverkning av elektronik har under de senaste åren kännetecknats av betydande variationer i efterfrågan. Detta har speciellt karaktäriserat telekommarknaden som är ett av Elektromekans större marknadsområden.

För att anpassa Elektromekan till marknadens ökande krav på lågkostnadsproduktion och stärka bolagets konkurrenskraft kommer monteringsarbete att flyttas till bolagets produktionspartner i Ungern. Vidare kommer investeringar att genomföras så att delar av det arbetsintensiva monteringsarbetet kommer att automatiseras. Ytterligare satsningar i kompetensutveckling kommer att genomföras för att långsiktigt stärka konkurrenskraften.

Till detta kommer att en av bolagets volymprodukter de senaste åren har varit kretskort till batterier för mobiltelefoner. På grund av nyutvecklad teknik kommer produktionen av denna produkt att successivt fasas ut under 2005 och 2006.

Efter översyn av verksamheten har bolaget beslutat att varsla 75 medarbetare om uppsägning. Varslet omfattar både tjänstemän och kollektivanställda. Elektromekan är en av Sveriges större kontraktstillverkare av elektronik. Verksamheten är inriktad mot produkter inom mobil kommunikation och kunder inom verkstadsindustrin. Omsättningen uppgick 2004 till drygt 500 mkr och antalet anställda är ca 250 personer.

2005-04-27 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60, Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68 eller Johan Halling, VD för Elektromekan, telefon 0573-143 02, 0701-90 01 30.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF