Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005

11:22 / 3 May 2005 Elos Medtech Press release

• Nettoomsättningen uppgick till 310 mkr (319). • Rörelseresultatet minskade till 2,8 mkr (9,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,3 mkr (6,3). • Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 mkr (4,1), vilket motsvarar 0:05 kr (1:49) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46,5 mkr (24,2). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -52,4 mkr (19,4). • Goda marknadsförutsättningar för Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. • Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar inom Elektronik.

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF