Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Westergyllens dotterbolag Elektromekan utökar samarbetet med Kapsch TrafficCom

08:45 / 27 May 2005 Elos Medtech Press release

Westergyllens dotterbolag Elektromekan i Årjäng har tecknat ett nytt treårsavtal gällande produktion av transpondrar med Kapsch TrafficCom AB. Elektromekan har arbetat med Kapsch TrafficCom, som utvecklar och marknadsför betalningssystem för vägtullar och är världsledande inom sitt område, sedan 1998.

Avtalet innebär att samarbetet mellan Elektromekan och Kapsch TrafficCom förstärks. Företagen kommer gemensamt att arbeta för att utveckla och förbättra produktions- och kvalitetsprocessen samt löpande arbeta med att industrialisera nya produkter. Elektromekan genomför för närvarande investeringar i automatisering av produktionen av transpondrar.

– Elektromekan har på ett naturligt sätt funnit ett koncept för att långsiktigt understödja vår ambition att ytterligare utveckla Kapsch TrafficComs ledande position i marknaden, säger Urban Bülow, General manager hos Kapsch TrafficCom.

– Avtalet är ett stort steg för Elektromekan. Det visar att våra kunder ser väsentliga fördelar i att utnyttja den kostnadseffektivitet som Elektromekan kan erbjuda i kombination med närheten till vår kompetens och vår produktionsanläggning, säger Johan Halling, VD vid Elektromekan.

Elektromekan är en av Sveriges större kontraktstillverkare av elektronik. Verksamheten är inriktad mot produkter inom mobil kommunikation och kunder inom verkstadsindustrin. Omsättningen uppgick 2004 till drygt 500 mkr.

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60, Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68 eller Johan Halling, VD för Elektromekan, telefon 0573-143 02, 0701-90 01 30.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF