Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

11:00 / 17 August 2005 Elos Medtech Press release

Resultatet efter finansiella poster uppgick under det andra kvartalet till 8,7 mkr (16,2). Ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik.

Sammanfattning januari-juni 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 676 mkr (744). • Rörelseresultatet uppgick till 13,7 mkr (29,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,0 mkr (22,5). • Resultatet efter skatt uppgick till 6,3 mkr (14,7), vilket motsvarar 1:13 kr (2:67) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 mkr (93,0). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -14,2 mkr (79,5). • Goda marknadsförutsättningar och ökad orderingång inom Bygg/Miljö och Verkstad/Teknik. • Rationaliseringar och kapacitetsanpassningar inom Elektronik.

Sammanfattning april-juni 2005 • Nettoomsättningen uppgick till 366 mkr (425). • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 mkr (19,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,7 mkr (16,2). • Resultatet efter skatt uppgick till 6,1 mkr (10,6), vilket motsvarar 1:11 kr (1:92) per aktie. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,7 mkr (68,8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 38,2 mkr (60,1).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0511-34 53 15, 0705–11 78 60  E-post:  

Claes Hansson, ekonomidirektör Telefon: 0511–34 53 04, 0708–35 09 68 E-post:

Show as PDF