Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Utnämning inom AB Westergyllen

Karin Edholm ny ekonomichef i AB WestergyllenKarin Edholm har från den 1 november 2006 utsetts till ekonomichef inom AB Westergyllen och efterträder C...

11:48 / 1 Nov Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2006

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 16,2 mkr (18,4). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verksta...

11:19 / 27 Oct Elos Medtech Press release

Utnämning inom AB Westergyllen

Peter Nilsson ny teknisk chef i Westergyllen-koncernenSom ett led i Westergyllens fokusering mot medicin- och industriteknik har Peter Nilsson, Lidköp...

08:15 / 22 Sep Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2006

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 15,8 mkr (9,0). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/T...

11:10 / 17 Aug Elos Medtech Press release

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2006

Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 10,7 mkr (0,3). Väsentliga resultatförbättringar inom affärsområdena Bygg/Miljö och Verkstad/T...

10:57 / 27 Apr Elos Medtech Press release

Kallelse till årsstämma i AB Westergyllen

Aktieägarna i AB Westergyllen (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 27 april 2006 kl 17.00 i Kinnekullesalen, Lun...

13:42 / 27 Mar Elos Medtech Press release

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2005

Förbättrat resultat under det fjärde kvartalet. Utdelning av affärsområdet Bygg/Miljö planeras under andra halvåret 2006.
• Nettoomsättningen uppgick t...

13:48 / 22 Feb Elos Medtech Press release

Pressrelease

Westergyllens dotterbolag Götenehus har tecknat avtal om förvärv av markområden i Skåne innehållande 96 byggrätter motsvarande en omsättning på drygt ...

10:00 / 20 Jan Elos Medtech Press release