Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Pressrelease

10:00 / 20 January 2006 Elos Medtech Press release

Westergyllens dotterbolag Götenehus har tecknat avtal om förvärv av markområden i Skåne innehållande 96 byggrätter motsvarande en omsättning på drygt 200 mkr.

Westergyllens dotterbolag Götenehus har tecknat avtal med dels Malmö kommun om förvärv av ett markområde i Tygelsjö innehållande 62 byggrätter, dels Landskrona kommun om förvärv av ett område med 34 byggrätter.

Båda projekten omfattar bebyggelse av markbostäder. Projektet i Malmö består av både friliggande hus och radhus medan projektet i Landskrona i huvudsak består av radhus.

Båda projekten beräknas kunna startas upp under andra halvåret 2006. Projekten kommer att byggas i etapper och bedöms vara färdigställda under 2008. Den sammanlagda omsättningen på projekten beräknas uppgå till drygt 200 MSEK.

2006-01-20 AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Göran Brorsson, VD och koncernchef för Westergyllen, telefon 0511-34 53 15, 0705-11 78 60, Claes Hansson, ekonomidirektör Westergyllen, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Westergyllens huvudsakliga verksamhet omfattar dels tillverkning och marknadsföring av produkter för industrin inom de två affärsområdena Elektronik och Verkstad/Teknik, dels tillverkning och marknadsföring av småhus inom affärsområdet Bygg/Miljö. För ytterligare information se ”www.westergyllen.se”.

Show as PDF